Ronald Leeseman

Ronald Leeseman

Tandprotheticus

Uithoorn sinds 1975
Alkmaar sinds 2004

Camilla Leeseman

Tandprotheticus

Uithoorn sinds 2002

Léonie Valentijn

Leonie Valentijn

Tandtechnicus
Klinisch prothesetechnicus

Uithoorn sinds 1999

Carla Swager

Carla Swager

Tandtechnicus
Klinisch prothesetechnicu

Alkmaar sinds 2010

René Kok

René Kok

Tandtechnicus
Klinisch prothesetechnicus

Uithoorn sinds 2018

Erica Akerboom

Erica Akerboom

Tandtechnicus

Uithoorn sinds 1980

Marjolein Voors

Marjolein Voors

Administratie

Alkmaar, Uithoorn, sinds 2007