Vergoeding

Elk jaar verandert er wel iets in de vergoeding van een kunstgebit door de zorgverzekering. Hier treft u de stand van zaken voor het jaar 2019. Bij de intake, of indien gewenst daarvoor, krijgt u te horen wat de kosten zijn van uw nieuwe kunstgebit. Vergoedingen kunnen per verzekeraar verschillen, met name voor de aanvullende verzekeringen. Het is dus verstandig eerst uw polisvoorwaarden goed te lezen en/of een andere of aanvullende verzekering af te sluiten. Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht met vragen over de vergoeding van uw kunstgebit.
Verzekeraars

Vergoedingen kunstgebit 2019

Vergoedingen uit de basisverzekering

$99 Sign Up

Nieuwe gewone volledige boven- en/of onderprothese 75%, iedere 5 jaar.
Nieuwe volledige boven- en/of onderprothese op implantaten. Vergoeding 100% (na goedkeuring door uw verzekeraar) minus een bedrag van €100 tot €150 per kaakhelft, o.a. afhankelijk van het aantal implantaten.
Wij kunnen deze eigen bijdrage voor u berekenen.
Rebasing (opvullen) en reparatie volledige boven- en/of onderprothese: vergoeding 90%.

Mogelijke vergoeding uit aanvullende verzekering (AV)

$99 Sign Up

De 25% van de volledige boven- en/of onderprothese die niet in de basisverzekering zit. Dit wordt uw eigen bijdrage genoemd. Zonder AV geen vergoeding.
De eigen bijdrage die u per kaakhelft betaalt voor een volledige prothese op implantaten. Zonder AV geen vergoeding.
Gedeeltelijke (partiële) protheses (plaat- of frameprothese). Zonder AV geen vergoeding.
Rebasing (opvullen) en reparatie gedeeltelijke protheses. Zonder AV geen vergoeding.

Aanvullend

Er zijn per verzekeraar veel verschillende aanvullende verzekeringen. De vergoedingen voor mondzorg in een gewone aanvullende verzekering variëren enorm. Soms is een aanvullende tandartsverzekering nodig. Meestal krijgt u een percentage van de ingediende declaratie (vaak 75%). Er zit per kalenderjaar altijd een maximum aan het te vergoeden bedrag. Uw verzekeraar kan u hierover informeren of bekijkt u zelf uw polisvoorwaarden.

Eigen risico

Als u gebruik maakt van de basisverzekering, bijvoorbeeld voor ziekenhuis, medicijnen, maar dus ook voor de volledige prothese, wordt eerst gekeken of u uw wettelijk eigen risico van maximaal €385 per kalenderjaar al heeft verbruikt. Zo niet, dan wordt dit eerst aangesproken en door uw verzekeraar ingehouden tot het maximale bedrag van €385 is bereikt. Uw totale vergoeding wordt dan dus lager.

Eigen bijdrage

Dit betreft het gedeelte van een voorziening die grotendeels wel in de basisverzekering zit, maar niet geheel voor vergoeding in aanmerking komt. In principe betaalt u dit deel zelf, maar kan dus eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit de aanvullende verzekering.

Declareren

De declaraties worden meestal door ons rechtstreeks geheel bij uw zorgverzekeraar ingediend. Sommige verzekeraars willen echter dat u uw eigen bijdrage direct aan ons betaalt. Wij kunnen u hierover ook informeren.